مهر ویکی چیست ؟

مهر ویکی مرجعی ست برای معلمان و دانش آموزان سراسر کشور که با استفاده از آن می توانند نیازهای خود را تا حد قابل توجهی مرتفع نمایند.

درباره ما :

ما آمده ایم که آنچه را که مدت هاست مغفول مانده است را برای شما آماده و منتشر کنیم.

سال هاست که برای کتاب های دوره های مختلف آموزشی هیچ آموزش و مرجعی راه اندازی نشده است تا آموزگاران ما بتوانند با استفاده از آن مشکلات خود را بر طرف کنند و از طرف دیگر دانش آموزان ما نیز برای رفع ایرادات درسی خود در هر کوی و برزن فضای مجازی سرگردان بوده اند.

مهر ویکی تلاش دارد تا توجه ی ویژه ای به این بخش ها داشته باشد.